Termeni si Conditii

Aplicativitatea Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (art. 12-18):

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, Admarque este obligat sa furnizeze persoanei vizate informatii referitoare la identitatea Admarque, scopul in care se face prelucrarea datelor, informatii suplimentare referitoare la destinatia datelor, daca e cazul si existenta drepturilor prevazute de legea 677/2001.
In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, Admarque este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate informatii referitoare la identitatea Admarque, scopul in care se face prelucrarea datelor, existenta drepturilor prevazute de legea 677/2001.
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Admarque, la cerere si in mod gratuit dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform celor de mai sus.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Admarque sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte sau reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date asa cum a fost descrisa anterior.
Persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea 677/2001.
Persoanele vizate care acceseaza site-ul www.admarque.ro si ofera date sau informatii cu caracter personal isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru prelucrarea acestor date si informatii personale de catre Admarque pentru analiza privind posibilitatea de a primi un credit, efectuarea de studii de piata, comunicarea unor materiale promotionale, contactarea de catre Admarque pentru promotii si servicii introduse recent.

Conform art. 12 alin. 2 din legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, persoanele vizate au posibilitatea sa se opuna folosirii de catre Admarque a adresei de e-mail pentru comunicari comerciale referitoare la produse si servicii. In acest scop, persoana vizata va trimite optiunea sa prin e-mail pe adresa: office at admarque . ro, avand ca subiect „RENUNTARE”.

Sună Întreabă rapid
Open chat